Dodaj zdjęcie profilowe

avatarCHST Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne

Chełm
Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne jest kontynuatorem chlubnych tradycji najstarszej szkoły technicznej - Chełmskiej Szkoły Technicznej (Machajów) na Lubelszczyźnie

Historia "Machajów" w Chełmie

2015-05-20 22:13:57

Zarys historii Chełmskiej Szkoły Technicznej (nazwa historyczna)

  Zespół Szkół Mechanicznych w Chełmie swe początki wywodzi od Technicznej Szkoły Kolejowej utworzonej w 1878 roku w Lublinie, a w 1889 przeniesionej do Chełma. Budynek, w którym obecnie mieści się szkoła, został oddany do użytku w 1895 roku. Do 1915 roku szkołę ukończyło 551 absolwentów.
W 1919 r. w miejsce Szkoły Kolejowej powołano 3-letnią Państwową Szkołę Rzemieślniczą. W szkole były dwa działy: ślusarsko-mechaniczny i kolejowy (dol929r.).  
   W roku 1929 odbył się pierwszy w historii szkoły Zjazd Absolwentów (16.10.1929 r.).
 W roku 1938 Szkołę Rzemieślniczą przemianowano na Państwowe Gimnazjum Mechaniczne o czteroletnim cyklu nauczania. Okres II wojny światowej spowodował zawieszenie nauki w szkole. W latach 1919 – 1939 szkołę opuściło 630 absolwentów. 
    2 wrześna 1944 roku wznowiono naukę w szkole. Budynek szkoły przejęto od wojska 24 stycznia, a 28 marca 1945 roku rozpoczęto naukę we własnych pomieszczeniach. W roku szkolnym 1949/50 przeprowadzono pierwszy w historii szkoły egzamin dojrzałości (maturzystów było 21).
Począwszy od roku 1946/47 szkoła podlegała różnym reformom. Zmieniały się specjalności, cykle nauczania i nazwy szkoły Daty najważniejszych zmian umieszczono poniżej: 

1947 r. Powołanie Gimnazjum i Liceum Mechanicznego, 
1951 r. Utworzenie jednolitego 4-letniego Technikum Mechanicznego, 
1957 r. Utworzenie 3-letniego Technikum Mechanicznego dla absolwentów ZSZ, 
1957 r. Utworzenie 2-letniego Technikum Mechanicznego dla Pracujących,
1958 r. Utworzenie Uniwersytetu Robotniczego, 
1959 r. Utworzenie 5-letniego Technikum Mechanicznego,
  1961 r. Przemianowanie Uniwersytetu Robotniczego na Technikum Mechaniczne,
1964 r. Utworzenie Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Pracujących,
1971 r. Utworzenie Technikum Mechanicznego po II kl. LO,
1973 r. Powołanie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 (1973 - 1976),
1973 r. Utworzenie 4-letniego Liceum Zawodowego,
1976 r. Powołanie Zespołu Szkół Mechanicznych,
1977 r. Przemianowanie szkoły wieczorowej na Technikum Mechaniczne dla Pracujących, 1977 r. Utworzenie 2- letniego Technikum Samochodowego eksternistycznego,
1977 r. Utworzenie Technikum Mechanizacji Rolnictwa,
  1979 r. Nadanie szkole imienia Generała Waltera i odznaczenie Medalem Komisji  Edukacji Narodowej,
1935 r. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności tokarz,
1987 r. Utworzenie Technikum Energetycznego,
1990 r. Zmiana patrona szkoły i nadanie imienia Ewarysta Stobnickiego,
1997 r. Utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o specjalności technik bezp. i higieny pracy.
1999 r. Utworzenie 4-letniego Liceum Technicznego,
2002 r. Utworzenie 4-letniego Technikum Mechanicznego (szk. ponadgimnazjalna),
2002 r. Utworzenie 3-letniego Liceum Profilowanego (szk. ponadgimnazjalna),
W latach 1944 - 2004 szkołę opuściło ok. 5828 absolwentów.
Zjazdy absolwentów, które weszły do tradycji szkoły odbywały się kolejno: 
  I - 6.02.1929 
        II - 17-18.06.1960 r., 
        III-   6-7.06.l969r., 
        IV -  15-16.06.1979 r., 
        V-    15-16.06.1990 r., 
         VI - 16-17.06 1995 r. 
         VII- 9-10.06.2000r. 
         VIII - .06. 2005
         IX -  .06. 2010
         X - 05 - 06.06.2015 planowany. Zjazd Jubileuszowy.

Tekst Franciszek Świstowski

Jesteś na profilu CHST Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne - stronie mieszkańca miasta Chełm. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj