Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

2017-09-19 13:41:28

Bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy

‘’Stabilny zawód Twoją perspektywą"

Projekt skierowany jest do osób dorosłych uczących się/pracujących/zamieszkałych na obszarze woj.lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego):

KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.7. Prowadz.działalności turystycznej na obszarach wiejskich, 410 h (w Chełmie):
- Podstawy turystyki
- Geografia turystyczna
- Żywienie turystów w tym produkcja roślinna i zwierzęca
- Przygot.i sprzedaż imprez i usług turystycznych
- Realiz.imprez i usług turystycznych
- Rozliczanie imprez i usług turystycznych
- Prowadz.produkcji w gospod.rolnym
- Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturst.. obsługa klienta w gosp. agroturst.

KKZ w zawodzie technik turystyki wiejskiej - Kwalifikacja T.8 Prowadz.gospodarstwa agroturystycznego, 364 h (w Chełmie):
- Prowadz.produkcji w gospodarstwie rolnym
- Dostosowanie gospod.rolnego do działalności agroturystycznej
- Obsługa klienta w gospod.agroturystycznym
Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: pracowniach szkolnych i/lub podmiotach świadczących usługi turystyczne i hotelarskie oraz gospodarstwach rolnych prowadzących działalność agroturystych.

OBIE KWALIFKACJE W JEDNYM ZAWODZIE

Technik turystyki wiejskiej to nowy, poszukiwany w kraju i na terenie UE, specjalista, zajmujący się każdą formą turystyki, odbywającą się w środowisku wiejskim i wykorzystującą wszelkie jego walory. Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

KKZ w zawodzie cukiernik - Kwalifikacja -T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych, 650 h (w Kraśniku i w Chełmie):
- Technika w produkcji cukierniczej
- Technologie produkcji cukierniczej,
- Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
- Jęz.obcy w produkcji cukierniczej.
- Magazynowanie produktów cukierniczych
- Procesy produkcji wyrobów cukierniczych
- Wytwarzanie i dekorowanie produktów cukierniczych, przygotowywanie ich do dystr.
Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w: warsztatach szkolnych, pracowni technologicznej. Praktyki zawodowe w wymiarze 4 tygodni (160 godz.

Uczestnicy projektu otrzymają:
• ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
• materiały szkoleniowe i podręczniki,
• poczęstunek, materiały szkoleniowe
• zajęcia w formie zaocznej (w weekendy),
• zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z Rozp. MEN,
• egzamin OKE potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
• praktyki zawodowe (2 - 4 tyg. uzależnione od kwalifikacji).

Jesteś na profilu Agnieszka - stronie mieszkańca miasta Chełm. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj